Friesland.OpGlas

Een leefbaar platteland en een gezond bedrijfsleven valt of staat bij de beschikbaarheid van een goede internetvoorziening.

Helaas zijn in Friesland meer dan 25 duizend adressen verstoken van een goede internetverbinding. Dat is onwenselijk in een tijd waar kinderen op de basisschoolsteeds vaker thuis opdrachten via internet moeten doen; interactieve tv wordt gekeken; thuisgewerkt wordt en ouderen langer zelfstandig thuis willen wonen. In 2011 heeft Fryslân Ring de website Friesland.OpGlas gelanceerd. Friezen die graag glasvezel op hun adres willen hebben, kunnen zich hier aanmelden en zo hun behoefte kenbaar maken. Plaatselijke glasvezelinitiatieven kunnen desgewenst hun eigen OpGlas website laten aanmaken, zoals bijvoorbeeld Langedijke.OpGlas. Met het OpGlas Kompas kunnen initiatiefnemers de voortgang van aanmeldingen in hun gebied volgen.