Burgerinitiatief

Hebben u en de bewoners of bedrijven in uw omgeving behoefte aan sneller internet? Wilt u niet gebonden zijn aan één of twee providers die de lakens uitdelen op het netwerk? Dan bent u bij de coöperatieve vereniging Fryslân Ring aan het juiste adres.

Het afgelopen decennium zijn wij als adviseur van de Provinsje Fryslân betrokken geweest bij de vorming van beleid en de realisatie van glasvezelnetwerken op bedrijventerreinen. Tevens hebben wij in het kader van het tijdelijke provinciale ‘breedbandloket’ tientallen burgerinitiatieven voor glasvezel op het platteland geadviseerd en begeleid. Ook nadat de periode van dit breedbandloket ten einde loopt, kunnen burgers en ondernemers in het buitengebied bouwen op de coöperatieve vereniging Fryslân Ring.

Als onafhankelijk adviseur staat het belang van u en uw buren bij ons voorop. Wij ondersteunen u met raad en daad. En met online tools zoals Friesland.OpGlas voor de registratie van deelnemers aan de behoeftepeiling of vraagbundeling en OpGlas Kompas waarmee u de voortgang van uw initiatief kunt volgen. Het te bereiken doel is een glasvezelnetwerk met een breed aanbod van premium providers tegen zo gunstig mogelijke aansluitkosten. Desgewenst worden de deelnemers zelf eigenaar van het netwerk, waarbij Fryslân Ring naar wens ondersteunt bij zaken als exploitatie en beheer.