Clear Mind IT Consultancy

Ervaringen uitwisselen en kennis delen, zowel binnen als buiten Friesland. Daar worden we met zijn allen beter van.

Dat de wereld groter is dan Friesland bleek snel na de start in 2006. Steeds vaker waren we bedrijven of instellingen van dienst met tevens vestigingen buiten de provincie. Zodra de locatie in Friesland werd aangesloten op het glasvezelnetwerk volgde veelal snel het verzoek om eveneens glasvezel te verzorgen voor een of meerdere nevenvestigingen buiten de provinciegrenzen. En dat leverde op zijn beurt weer regelmatig een kennismaking op met omringende bedrijven ter plaatse.

Ook de steeds breder wordende adviesrol van Fryslân Ring viel in goede aarde bij ondernemers, gemeenten, scholen en zorginstellingen buiten Friesland. Dit heeft geleid tot de oprichting van Clear Mind IT Consultancy. Een IT-bedrijf waarmee de kennis en ervaring van Fryslân Ring ook buiten de provincie wordt gedeeld. Clear Mind IT Consultancy legt zich geheel toe op het bieden van onafhankelijk advies aan organisaties over ICT-optimalisatie.