Over Fryslânring

Onze missie is een open glasvezelnetwerk in heel Friesland. Met een breed aanbod van premium providers tegen zo gunstig mogelijke aansluitkosten.

Fryslânring is op 29 september 2006 opgericht met startsteun van de Provincie Fryslân. Als doelstelling werd ‘het ontwikkelen en behouden van een voor ieder open glasvezelnetwerk’ in de statuten vastgelegd, met ‘zo gunstig mogelijke prijzen voor het gebruik van infrastructuur en ict-dienst.’

Binnen korte tijd stonden we financieel op eigen benen. Voor het midden- en kleinbedrijf zijn we uitgegroeid tot gewaardeerde raadgever bij het slim en kostenefficiënt inrichten van communicatie en automatisering. Op het platteland helpen wij burgerinitiatieven en sinds 2015 zijn daar de eerste Fryslân Ring netwerken een feit.

Onze kracht is om samen dingen mogelijk maken die we alleen niet voor elkaar zouden krijgen. In meerdere gemeenten in Fryslân zijn wij in onze missie geslaagd. Na een voortvarende aanleg zijn we nu aangekomen in de ‘beheerfase’ van deze netwerken.