Kennisbank

Met ruim tien jaar ervaring hebben wij veel te vertellen. En weten wij waar we over praten.

Bij Fryslân Ring draait alles om kennis. Zoals kennis van de organisatie die wij advies geven, waardoor oplossingen ook daadwerkelijk verbeteringen opleveren. Maar ook kennis van technologie, innovatie en wat de burgers en bedrijven in Friesland precies willen waar het glasvezel en breedbanddiensten betreft. Kennis wordt pas werkelijk waardevol als je haar toepast. Daarom delen wij graag en gul van wat wij weten. Als raadgever bij u aan tafel maar ook op onze website. Deze pagina wordt regelmatig uitgebreid met nieuwe publicaties van eigen onderzoek en interessante bevindingen door anderen. Mocht u (delen van) informatie van onze website al dan niet in bewerkte vorm zelf willen publiceren, dan stellen wij het bijzonder op prijs als u Fryslân Ring daarbij als bron vermeldt.


Glasvezel realiseren in het Friese buitengebied
Handreiking voor optimale aansluiting bij de wensen van de betrokken burgers. Fryslân Ring, 2016.


Fries dorp legt zelf glasvezel aan
Het glasvezelproject van Fryslân Ring in Langedijke aan bod in Computeridee Magazine. Download artikel (pfd)


Hoogwaardig breedband en de basisscholen in Fryslân II
Een verdere verdieping in aanvulling op het onderzoek uit 2013. Fryslân Ring, Download rapport (pdf)


Een Breedbandloket voor Fryslân
Inventarisatie van taken en activiteiten en advies ten aanzien van de organisatie. Fryslân Ring. Download rapport (pdf)


Belanghebbenden hoogwaardig breedband in Fryslân
Inzichten naar aanleiding van een inventarisatieronde in de provincie. Fryslân Ring. Download rapport (pdf)


Hoogwaardig breedband en 'Pleatslik Belang' in Fryslân
Inzichten naar aanleiding van een online survey in juli 2013. Fryslân Ring, Download rapport (pdf)


Hoogwaardig breedband en de basisscholen in Fryslân
Inzichten naar aanleiding van een online survey in juni 2013. Fryslân Ring. Download rapport (pdf)