Gemeente

Fryslân Ring beschikt over de brede kennis en ervaring om als onafhankelijk adviseur ook uw gemeente van dienst te zijn bij het oppakken van de uiteenlopende ICT vraagstukken waarvoor de gemeente zich gesteld ziet.

Gemeenten krijgen op diverse manieren te maken met de noodzaak om zich te buigen over ICT vraagstukken. Zo is er de roep van burgers en ondernemers om sneller internet voor een leefbaar platteland en een gezond bedrijfsleven. Waar netwerk operators niet tot actie overgaan, ondersteunt Fryslân Ring gemeenten bij het mogelijk maken van een open glasvezelnetwerk. Door onderlinge concurrentie op dit net houden aanbieders hun prijzen scherp en wordt innovatie aangejaagd.

Ook de gemeentelijke organisatie zelf kent de nodige uitdagingen met betrekking tot ICT. Van gemeenten wordt bijvoorbeeld verwacht dat de dienstverlening richting de burger digitaal wordt ondersteund: van het maken van afspraken tot het raadplegen van dossiers en de voortgang van eigen zaken. Maar ook samenwerkingsverbanden of fusies met andere gemeenten leveren nieuwe vraagstukken op zoals het koppelen van verschillende omgevingen of het opzetten van een shared service center. Blijf niet langer tobben en maak vandaag nog een afspraak met Fryslân Ring.