Glasvezelcoöperatie

De coöperatieve gedachte past bij Friesland. Met elkaar krijgen we het voor elkaar.

Als coöperatieve vereniging staat Fryslân Ring voor haar leden. In de beginjaren waarin wij middels vraagbundeling de aanleg van glasvezel op bedrijventerreinen mogelijk maakten, waren de deelnemende bedrijven met hun aansluiting vaak goedkoper uit dan collega ondernemers in de randstad. En toen de lage tariefstelling onder druk van de voorloper van de Autoriteit Consument en Markt ter discussie werd gesteld, zijn wij met succes opgekomen voor de belangen van onze leden.

Wat betreft glasvezel in het buitengebied zijn we eerlijk: een lagere prijs dan in de grote stad gaat ons niet gemakkelijk weer lukken. Naast de maandelijkse abonnementskosten krijgt u als burger te maken met een eigen bijdrage ter dekking van (een deel van) de hogere aansluitkosten. Maar u betaalt niet meer en nooit langer dan strikt noodzakelijk is om de meerkosten te dekken. Als lid van de glasvezelcoöperatie kunnen deelnemers bovendien gezamenlijk eigenaar worden van het open netwerk waarop zij zijn aangesloten.