Over Fryslân Ring

Onze missie is een open glasvezelnetwerk in heel Friesland. Met een breed aanbod van premium providers tegen zo gunstig mogelijke aansluitkosten.

De Coöperatieve Vereniging Fryslân Ring UA is op 29 september 2006 opgericht met startsteun van de Provincie Fryslân. De kandidaten voor het bestuur van de coöperatie werden indertijd door de Provincie voorgedragen. Tevens werd zij een van de eerste leden van de coöperatie. Als doelstelling werd ‘het ontwikkelen en behouden van een voor ieder open glasvezelnetwerk’ in de statuten vastgelegd, met ‘zo gunstig mogelijke prijzen voor het gebruik van infrastructuur en ict-dienst.’

Binnen korte tijd stond de coöperatie financieel op eigen benen. De actieve betrokkenheid van de Provincie Fryslân maakte plaats voor een adviserende rol van Fryslân Ring bij de vorming van Fries breedbandbeleid. Voor het midden- en kleinbedrijf is de coöperatie uitgegroeid tot gewaardeerde raadgever bij het slim en kostenefficiënt inrichten van communicatie en automatisering. Op het platteland helpen wij burgerinitiatieven en sinds 2015 zijn daar de eerste Fryslân Ring netwerken een feit.


Organisatie en governance
Met elkaar vormen de leden van Fryslân Ring de coöperatie. De ledenraad wordt gevormd door een afvaardiging die door en uit de leden wordt gekozen, bij voorkeur geografisch verspreid over de provincie zodat iedere regio vertegenwoordigd is. Het bestuur van de coöperatieve vereniging wordt benoemd door de ledenraad. De benoemingstermijn van bestuursleden is drie jaar, met de mogelijkheid om herkozen te worden voor een tweede termijn. Het bestuur wijst uit haar midden een voorzitter aan.

Meer weten? Download de governance van de coöperatie, het vergaderverslag van de meest recente bijeenkomst van de ledenraad en de verkorte jaarrekening (2016) van de coöperatieve vereniging Fryslân Ring.