Over Fryslân Ring

Onze missie is een open glasvezelnetwerk in heel Friesland. Met een breed aanbod van premium providers tegen zo gunstig mogelijke aansluitkosten.

De Fryslân Ring UA is op 29 september 2006 als Coöperatieve Vereniging opgericht met startsteun van de Provincie Fryslân. De kandidaten voor het bestuur van de coöperatie werden indertijd door de Provincie voorgedragen. Tevens werd zij een van de eerste leden van de coöperatie. Als doelstelling werd ‘het ontwikkelen en behouden van een voor ieder open glasvezelnetwerk’ in de statuten vastgelegd, met ‘zo gunstig mogelijke prijzen voor het gebruik van infrastructuur en ict-dienst.’

Binnen korte tijd stond de coöperatie financieel op eigen benen. De actieve betrokkenheid van de Provincie Fryslân maakte plaats voor een adviserende rol van Fryslân Ring bij de vorming van Fries breedbandbeleid. Voor het midden- en kleinbedrijf is de coöperatie uitgegroeid tot gewaardeerde raadgever bij het slim en kostenefficiënt inrichten van communicatie en automatisering. Op het platteland helpen wij burgerinitiatieven en sinds 2015 zijn daar de eerste Fryslân Ring netwerken een feit.

De kracht van de coöperatieve aanpak is om samen dingen mogelijk maken die we alleen niet voor elkaar zouden krijgen. In meerdere gemeenten in Fryslân zijn wij als glasvezelcoöperatie in onze missie geslaagd. Na een voortvarende aanleg zijn we nu aangekomen in de ‘beheerfase’ van deze netwerken. Het bestuur en de ledenraad van Fryslân Ring hebben in 2018 onderzocht hoe zij kostenefficiënt invulling kunnen blijven geven aan een duurzaam beheer van de netwerken. Dat heeft geresulteerd in een besluit om de coöperatie voort te zetten in de vorm van een stichting. Op 14 januari 2019 is de betreffende akte bij de notaris gepasseerd.